Auteur: Petra Mens-Omtzigt

De cryptische taal van iconen

Het Griekse woord “eikóna” betekent “beeld”, “beeltenis”of “afbeelding” en hoewel het woord in het Grieks in de ruimste zin gebruikt kan worden, heeft het woord in het Nederlands vooral de betekenis van een geschilderde afbeelding van een heilige. Maar ook

“στο πι και φι”

in een vloek en een zucht, in een handomdraai…..die laatste neigt al een beetje naar een mogelijke, macabere herkomst van deze uitdrukking. Er zijn, voor zover ik weet, twee verklaringen in omloop over de herkomst van deze uitdrukking. Beide stammen

δεν έχω πού την κεφαλήν κλίναι

geen plek om het hoofd neer te leggen Deze “Nieuwgriekse” uitdrukking betekent “zo arm als een kerkrat zijn”  en stamt uit de Bijbel. Deze schrijfwijze stamt overigens uit een vroegere periode van het Nieuwgrieks, hetgeen je kunt zien aan bijvoorbeeld de slot-ν

Top