In voorbereiding!


Medio 2024 publiceer ik mijn nieuwste boek:
Handboek Nieuwgriekse woorden
Het doel van dit boek is om de geïnteresseerde in de Nieuwgriekse taal handvatten
te geven om de taal beter te begrijpen. Vertrekpunt daarbij zijn leenwoorden
uit het Grieks. Maar dit is niet de enige manier om de woordenschat
te vergroten zonder daarbij al te grammaticaal te worden.
Het staat buiten kijf dat kennis van de grammatica een goed uitgangspunt is
om woorden te doorgronden. Maar ook zonder al te diep in de grammatica
te hoeven duiken kunnen bepaalde structuren duidelijk worden.