Groepslessen via Skype

Begin oktober 2024 starten weer diverse groepslessen op verschillende niveau’s in de avonduren en op zaterdagmorgen. Afgelopen seizoen waren dat maar liefst 10 lessen, uiteenlopend van Grieks 1, absolute beginner, tot vergevorderd!
Deze groepslessen zijn 12 of 24 weken en elke les duurt 5 kwartier. De lessen die in 2023 zijn begonnen, zijn nu beëindigd, vandaar dat je hier geen lesrooster zult aantreffen. Deze zomer zal het nieuwe lesrooster worden gemaakt. Om je toch alvast een beetje een idee te geven van wat je kunt verwachten qua lesinhoud, volgt hieronder een klein overzichtje. Let wel: dit overzicht geeft slechts een indicatie. Bij eventuele interesse in een cursus bied ik altijd, gratis en vrijblijvend, een proeflesje aan om te zien in hoeverre het aanbod aansluit op het gewenste niveau.

Zoals hierboven al vermeld, geeft het onderstaande overzicht slechts een indicatie van de zaken die aan de orde komen per groep. De belangrijkste reden die een aanpassing noodzakelijk zou kunnen maken is de algemene voortgang in de groep; dit kan twee kanten op werken.

GRIEKS 1

-alfabet
-enkelvoud m.b.t. lidwoorden (de,het,een)*, bijvoeglijke naamwoorden (goed, aardig)en zelfstandige naamwoorden (man, vrouw)
-werkwoorden: vervoegen in de tegenwoordige tijd (hebben, kopen, gaan)
-voorzetsels (in,naar, op, aan etc)
-persoonlijke voornaamwoorden: ik, me/mij,mijn etc.
en meer
Tevens wordt er een begin gemaakt met basis-conversatie, eventueel ondersteund met audio-en videomateriaal

Aan het eind van de cursus is de cursist in staat eenvoudige zinnen te kunnen maken zoals:
Kostas en Maria gaan elke zomer met  hun zoon en dochter met de auto naar een Grieks eiland

* de tussen haakjes weergegeven woorden zijn slechts als voorbeeld bedoeld

GRIEKS 2

-meervoud m.b.t. lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden
-werkwoorden: vervoegen in de toekomende tijd en vorming onbepaalde wijs
-voorzetsels, uitgebreid
-persoonlijke voornaamwoorden, uitgebreid in complexere zinnen
en meer
Er wordt een grotere nadruk gelegd op conversatie ondersteund door allerlei oefenmateriaal met video-en audiofragmenten.

GRIEKS 3
Zie Grieks 2, waarbij hier naast de noodzakelijke herhaling het werkworod in de verleden tijd zal worden behandeld

Tijdens elke les wordt gebruik gemaakt van Google Documents dat als schoolbord fungeert. Het overzicht dat op deze manier van de les gemaakt wordt, zal aan het einde van de les elke deelnemer worden toegestuurd. En, last but not least krijg je een aansluiting op het huiswerksysteem van www.grieksonline.nl voor de duur van de lessen. Ben je geïnteresseerd geworden?
Bel 0652300740 of stuur een email naar: petramensomtzigt@gmail.com of klik op de knop Contact hiernaast.

Dàt is Grieks voor mij!