Categorie: Taalweetjes

Het klinkt als…….

Assimilatie heet het verschijnsel van gehele of gedeeltelijke gelijkwording van een medeklinker aan een andere medeklinker: Zo is “pollepel” ontstaan uit “potlepel” en “litteken” uit “likteken” (lik/lijk = lichaam). Het verschijnsel van assimilatie doet zich ook voor in het Grieks.

…over koetjes en kalfjes

Het Nieuwgriekse woord voor “koe” is αγελάδα (spreek uit: ajeládha) en komt van het woord η αγέλη dat “de kudde” betekent. Op zijn beurt komt dit woord (kijk, en nu wordt het leuk!) van het werkwoord άγω dat “leiden, voeren

Het leven hangt aan een zijden draad….

Schikgodinnen zijn godinnen die het levenslot bepalen. De Griekse naam voor de schikgodinnen is οι Μοίρες (van het enkelvoud η μοίρα – het lot, waarover straks meer). Deze waren in de Griekse mythologie: η Κλωθώ – Klotho, zij spint de levensdraad van de

Top