Categorie: Taalweetjes

δεν έχω πού την κεφαλήν κλίναι

geen plek om het hoofd neer te leggen Deze “Nieuwgriekse” uitdrukking betekent “zo arm als een kerkrat zijn”  en stamt uit de Bijbel. Deze schrijfwijze stamt overigens uit een vroegere periode van het Nieuwgrieks, hetgeen je kunt zien aan bijvoorbeeld de slot-ν

Het klinkt als…….

Assimilatie heet het verschijnsel van gehele of gedeeltelijke gelijkwording van een medeklinker aan een andere medeklinker: Zo is “pollepel” ontstaan uit “potlepel” en “litteken” uit “likteken” (lik/lijk = lichaam). Het verschijnsel van assimilatie doet zich ook voor in het Grieks.

…over koetjes en kalfjes

Het Nieuwgriekse woord voor “koe” is αγελάδα (spreek uit: ajeládha) en komt van het woord η αγέλη dat “de kudde” betekent. Op zijn beurt komt dit woord (kijk, en nu wordt het leuk!) van het werkwoord άγω dat “leiden, voeren

Top