Het leven hangt aan een zijden draad….

Schikgodinnen zijn godinnen die het levenslot bepalen. De Griekse naam voor de schikgodinnen is οι Μοίρες (van het enkelvoud η μοίρα – het lot, waarover straks meer). Deze waren in de Griekse mythologie:

η Κλωθώ – Klotho, zij spint de levensdraad van de mens
η Λάχεση – Lachesis, zij die toebedeelt, zij bepaalt de lengte
η Άτροπος – Atropos, zij die de levensdraad doorknipt

De naam Κλωθώ komt van het werkwoord κλώθω – “spinnen” en η κλωστή – “de draad, het garen” en deze woorden bestaan nog steeds in die betekenis in het Nieuwgrieks. Λάχεση komt van het werkwoord λαχαίνω dat “ten deel vallen” betekent en ook dit werkwoord bestaat nog steeds. Nu kom je van dit werkwoord vooral de “het” vorm tegen en zoals je zult zien is het een onregelmatig werkwoord in de vormen die ik hier laat zien, namelijk:  μου έλαχε – “mij viel ten deel”, dat we gewoonlijk vertalen met “mij trof…..” of όπου λάχει dat “zomaar ergens” betekent. Άτροπος komt van α- dat “niet, on-“ betekent en het werkwoord τρέπω dat “wenden” of “keren” betekent. Haar naam betekent dus “onafwendbaar, onveranderlijk”.
Maar nu de naam zelf of beter gezegd het zelfstandig naamwoord, η μοίρα.
Η μοίρα betekent in de oude betekenis “het stuk/deel dat aan een ieder toebehoort”. Dit woord heeft een positieve en een negatieve kant. In die negatieve richting ontstond het woord μόρος – “slecht lot”,  waarvan volgens Babiniotis het Latijnse “mors” –“dood” is gekomen en woorden zoals het Franse “mourir”, het Duitse “Mord” en ongetwijfeld dan ook het Nederlandse “moord”. Het woord μοίρα heeft dezelfde “grootouders” als de woorden
το μέρος dat “deel/gedeelte” maar ook “plek” of “plaats” betekent en het woordje η μερίδα – “portie” en hoewel de porties in Griekse restaurants “moorddadig” groot zijn, houd ik het erop dat dit in de positieve richting wijst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*