Auteur: Petra Mens-Omtzigt

Asfalt is al zo oud als de weg naar Rome…(wat zeg ik: nog veel ouder!)

Het woord asfalt komt uit het Oudgrieks van η άσφαλτος. Al in de oudheid was men bekend met aardolie(producten). Zo werden er al aardboringen gedaan en kwam her en der spontaan (aard)olie aan de oppervlakte. Al vóór de Grieken wonnen

Humor………van de koude grond

Centraal in het denken van de arts Galenos (Γαληνός 129-199) stond het gedachtengoed van Hippocrates‘ theorie dat het menselijk lichaam gevuld is met 4 lichaamssappen (Latijn: humores van het enkelvoud humor = sap, vocht) te weten: 1) bloed 2) gele gal3)

Plato – plataan – plat – plaats

Woorden van Griekse origine, al dan niet onder invloed van de wetenschap geconstrueerd of authentiek, zijn doorgaans herkenbaar, denk maar aan woorden zoals “psychologie” of “biografie”. Toch zijn er ook woorden in het Nederlands waarvan wij denken dat ze oer-Hollands

Top